Wróć do strony głównej...

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

2016-02-11 : GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Konsultacje społeczne dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Spotkanie poświęcone rewitalizacji

Dlaczego rewitalizacja - ANKIETA

Ogłoszenie o przystąpieniu do wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój

Warsztaty rewitalizacyjne

Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrój

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023    

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. Zadania, które będą ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji można zgłaszać  do końca czerwca.

Ogłoszenie o rozpoczętym naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o ponownym naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

 Konsultacje społeczne dot. zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Aktualizacja_GPR_Rabka_raport z konsultacji społecznych_obszary degradowane_październik

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia GPR Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl